ขั้นตอนการจองบัตร !!!

ขั้นตอนและรายละเอียดการจองบัตร
Step 1 : อ่านข้อตกลงและยอมรับเงื่อนไข
Step 2 : เลือก รอบการแสดง และ โซน ที่นั่ง
Step 3 : เลือกตำแหน่งที่นั่ง
Step 4 : กรอกรายละเอียดส่วนตัว
Step 5 : done !
เริ่มจองเลย